WARSZTATY OGRODNICZE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

„KRECIK W OGRODZIE”

  • WARSZTATY OGRODNICZE DLA PRZEDSZKOLAKÓW to cykl warsztatów o tematyce przyrodniczej. W zależności od tematu mogą odbywać się w pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu. Istotą zajęć jest spędzanie z Uczestnikami jak największej ilość czasu na łonie natury.
  • Warsztaty tworzą możliwość stałej współpracy, której temat może zmieniać się w zależności od pory roku, a ich efekty w postaci płodów rolnych, mogą być doskonałą bazą do kolejnych zajęć plastycznych, kulinarnych,  przyrodniczych, florystycznych i zielarskich.

Wszystkie warsztaty poprzedzone są przygotowaniem odpowiedniego środowiska pracy dla Uczestników w taki sposób, aby dzieci czuły się bezpiecznie, a czas spędzony na zajęciach był wykorzystany efektywnie i twórczo.

Program zajęć jest tak ułożony, aby zajęcia oddziaływały na kilka obszarów funkcjonowania i działań przedszkolaka.

Warsztaty a wpływ środowiska na życie przedszkolaków:

Zajęcia rozbudzają ciekawość świata.  W czasie działań praktycznych pojawia się naturalna chęć pogłębiania wiedzy na jego temat.

Uczestniczy zajęć poznają pojęcia z dziedziny ekologii, które uczą się stosować w praktyce.

W czasie trwania warsztatów pojawia się u dzieci poczucie integralności ze środowiskiem przyrody, bycia jego częścią; poczucie odpowiedzialności wynikające z doświadczenia z wpływania na nie.

Obcowanie z przyrodą sprzyja indywidualnej i zbiorowej pracy w skupieniu i ciszy.

Warsztaty a wpływ na osobisty rozwój uczestników oraz na relacje w grupie:

Dzięki przygotowanym zajęciom tworzy się naturalna przestrzeń do rozwoju umiejętności manualnych i ruchowych.  Pogłębia się wrażliwość na formy, kolory i zapachy występujące w naturze. Zajęcia zmuszają do samodzielności w planowaniu i działaniu, podejmowania decyzji, obserwowania ich efektów. Skłaniają do systematyczności i cierpliwości.  Duży nacisk położony jest na higienę osobistą a także na dbałość o narzędzia i materiały.

Zajęcia mają bardzo pozytywny wpływ na relacje w grupie.  Uczą współpracy. W czasie prowadzenia zajęć zwracana jest szczególna uwaga na wzajemną komunikację dzieci, zdolność przedstawiania własnych pomysłów oraz znajdowanie wspólnych rozwiązań czy szukanie kompromisów.

Warsztaty a wiedza praktyczna:

W czasie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat ziół, warzyw, roślin ozdobnych. Uczą się je rozpoznawać.  Dzieci zyskują umiejętności samodzielnego prowadzenia uprawy i uzyskania z niej plonów.  Poznają możliwości zastosowań roślin w sferze kulinarnej, plastycznej, dekoratorskiej, jednocześnie zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania.